Personvernerklæring

Sandefjord Fiber er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av Personopplysningener. Sandefjord Fiber er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. Vår kontaktinformasjon er: Sandefjord Fiber AS - E-post: hei@sandefjordfiber.no.

Personopplysninger som samles inn og behandles

Sandefjord Fiber mottar og innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenester vi yter. Vi vil kun innhente personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å yte våre tjenester. Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysninger er avhengig av bakgrunnen for at opplysningene samles inn og behandles. Vår behandling av personopplysninger er basert på våre rettslige forpliktelser, samtykke og for å oppfylle avtaler med deg. Personopplysningene vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er behov for å behandle personopplysningene, og opplysningene vil bli sikkert slettet så snart formålet med behandlingen ikke lenger foreligger.

Support og øvrige henvendelser

All e-post som sendes til vår support-mail lagres i vårt supportsystem.

Ved utfylling av vårt kontaktskjema på nettsiden, sendes informasjonen til hei@sandefjordfiber.no. Opplysningene behandles for å håndtere alle innkommende henvendelser, samt for loggføring av tiltak og kommunikasjon mellom partene.

Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse av å lagre opplysningene for å kunne dokumentere vår hjelp og eventuelt bistand ved din henvendelse, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f). Informasjonen håndteres kun internt hos Sandefjord Fiber og deles ikke med noen tredjeparter.

Leverandør- og kundeadministrasjon

Vi vil samle inn og behandle personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og kunder i forbindelse med administrasjon av kundeforholdet. Opplysninger som samles inn er navn, stilling, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene benyttes kun for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, sende tilbud og utføre ordre. Behandlingen har grunnlag i vår berettigede interesse av å lagre personopplysninger som er nødvendige for å administrere kundeforholdet, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f).

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består.

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du kan når som helst kontakte Sandefjord Fiber for å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg, med visse begrensninger som følger av gjeldende lovgivning. For å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg – vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller før vi oppdaterer personopplysningene.

Hvis personopplysningene er uriktige har du rett til å be om å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning.

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Hvis du trekker samtykke vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres.

Hvis du ønsker å slette deler eller alle personopplysninger tilknyttet deg, så kan det gjøres ved å ta direkte kontakt med oss. Vi vil da vurdere din forespørsel og hvorvidt det er anledning til slik sletting, og du vil få svar fra oss snarest mulig og senest innen 30 dager.

Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere

Sandefjord Fiber vil ikke overføre personopplysningene til tredjepart uten at det er nødvendig for å utføre våre tjenester. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss.

Sandefjord Fiber benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger, som for eksempel i tilknytning til leveranse av it-tjenester og utstedere av nyhetsbrev. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte.

Endringer

Det vil kunne være at vår informasjon om behandling av personopplysninger vil bli endret fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i tjenester eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

Kontakt

Du kan til enhver kontakte oss dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Sandefjords nye lokale utfordrer på fiberbredbånd. Vi leverer internett til både private, borettslag og bedrifter.


Sandefjord Fiber AS © 2024. Alle rettigheter reservert.